cosmetische

Privacyverklaring Beautysalon La Luna

La Luna hecht veel waarde aan jouw privacy en gaat daarom zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

La Luna zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit
Privacy Verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen.
Daarnaast kun je in dit Privacy Verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze
verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Verklaring aandachtig door te
nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@salonlaluna.nl.

Over Ons

La Luna is de eenmanszaak Beautysalon La Luna, gevestigd op het adres: Dreef 31, 4175 AG Haaften.
La Luna staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
180.70.918. La Luna is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door La Luna de
verwerkingsverantwoordelijke. La Luna heeft een functionaris voor gegevensbescherming
aangesteld. Je kunt Denise Egger bereiken via info@salonlaluna.nl.

Hoe gebruikt La Luna jouw gegevens?

La Luna gebruikt alleen de gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de gegevens die La Luna over jou verwerkt en met welk doel.

Webshop

Wanneer je iets bestelt op www.salonlaluna.nl gebruikt La Luna een aantal gegevens om deze
bestelling te beheren. De grondslag voor het gebruik van je gegevens is de uitvoering van de
overeenkomst. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens
zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het
uitvoeren van je bestelling.
De volgende persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om jouw bestelling te beheren: NAW-
gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens.

Afhandeling klachten

Mochten er klachten zijn, gebruikt La Luna een aantal persoonsgegevens om deze klachten te kunnen
verwerken. De volgende persoonsgegevens kunnen hiervoor worden gebruikt: naam, e-mailadres,
accountnummer, telefoonnummer, bestellingnummer en de inhoud van de klacht. Deze gegevens
zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

CRM systeem

La Luna werkt met Salonized, wat wij dan ook zien als ons CRM systeem. Hierin worden de volgende
persoonsgegevens bewaard: naam, e-mailadres, bestelgeschiedenis en telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen opgeslagen wanneer jij daar (ondubbelzinnig) toestemming voor hebt gegeven.

Dienstverlening

Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn met betrekking tot de behandelingen bij La Luna
kunnen de volgende persoonsgegevens worden bewaard: NAW-gegevens, e-mailadres,
dossiergegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren en gegevens die tijdens de dienst
gegenereerd worden. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomt. Denk
bijvoorbeeld aan een gezondheidsverklaring waar wij tijdens behandelingen rekening mee dienen te
houden.

Administratie en facturatie producten

La Luna is ook een leverancier voor de verkoop van Make Up Defender producten. Voor de uitvoering
van overeenkomsten met externe bedrijven worden persoonsgegevens gebruikt met betrekking tot
de financiële administratie en de facturatie.
De volgende gegevens worden door La Luna gebruikt met betrekking tot de financiële administratie:
naam, bedrijfsnaam, factuuradres en de bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC).
De volgende gegevens worden door La Luna gebruikt met betrekking tot de facturatie: bedrijfsnaam,
factuuradres, BTW-nummer, telefoonnummer en het e-mailadres.

Marketing

La Luna stemt advertenties en berichtgeving af op jouw voorkeuren. Uiteraard worden hiervoor
alleen jouw persoonsgegevens gebruikt als jij hier (ondubbelzinnige) toestemming voor hebt
gegeven.

Nieuwsbrief

Om jou op de hoogte te kunnen houden van het laatste nieuws verstuurt La Luna maandelijks
nieuwsbrieven. Er is sprake van direct marketing. De volgende persoonsgegevens worden hiervoor
door La Luna gebruikt: naam, NAW-gegevens en e-mailadres.

Social media marketing

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook
(Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze
cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.
Meer informatie over de cookies van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Persoonsfoto’s behandelingen

Om de resultaten van onze behandelingen te laten zien, plaatsen wij dagelijks foto’s en filmpjes op
onze Social Media Platforms (Facebook, Instagram en Twitter) van voor en na een behandeling . Deze
foto’s worden uiteraard alleen gemaakt en gepubliceerd wanneer jij daar (ondubbelzinnig)
toestemming voor hebt gegeven.

Retargeting

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op jouw behoeften, doet La Luna aan retargeting. Hiermee
kunnen we jouw surfgedrag in de gaten houden.

Loyaliteitsprogramma

La Luna beloont trouwe klanten door middel van een puntensysteem. Gespaarde punten worden
gekoppeld aan de bestaande persoonsgegevens in Salonized.

Felicitaties verjaardagen

Klanten van La Luna, waarvan persoonsgegevens in Salonized staan genoteerd, ontvangen wanneer
zij jarig zijn een persoonlijke felicitatie. De volgende persoonsgegevens worden hiervoor door La
Luna gebruikt: Naam, adresgegevens en geboortedatum.

Website

La Luna werkt constant aan het optimaliseren van de website en wil zo goed mogelijk inspelen op
jouw behoeften. Hiervoor worden een aantal persoonsgegevens gebruikt. Uiteraard worden deze
persoonsgegevens alleen gebruikt wanneer jij deze zelf aan ons hebt verstrekt of hier
(ondubbelzinnig) toestemming voor hebt gegeven.

Website Analytics

Website Analytics worden gebruikt om jouw surfgedrag in de gaten te houden en je locatie te
achterhalen.

Aanbieden account

Op onze website kun je een account aanmaken. De volgende persoonsgegevens worden dan
opgeslagen: naam, adres, e-mailadres en een door jou gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.
Bestellingen kunnen ook geplaatst worden zonder een account aan te maken.

Plaatsen berichten of reviews

Op onze website kun je berichten op reviews plaatsen. Om deze berichten te kunnen ontvangen en
om hier eventueel op te kunnen reageren, worden de volgende persoonsgegevens verzameld: user
ID, naam en de inhoud van het bericht.

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen
via Social Media. Ook willen we het je makkelijk maken om snel naar onze Social Media platforms te
surfen. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de
privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met
privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Bewaartermijn van jouw gegevens

Voor alle doeleinden geldt dat La Luna jouw gegevens bewaart zo lang als noodzakelijk is. Wanneer je
bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-
mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven. Je persoonsgegevens worden
uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten
met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij La Luna over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage
doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van
een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen
bij La Luna. Je kunt verzoeken dat La Luna je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of
afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om La Luna te verzoeken de verwerking van je
persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van La Luna of een derde
plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van La Luna te verkrijgen. La Luna zal deze verstrekken in
een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale
systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder
onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is,
heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar
betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat La Luna je
daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door La Luna

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@salonlaluna.nl. La Luna zal je verzoek zo snel mogelijk
inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat La Luna een dergelijk verzoek heeft
ontvangen. Indien La Luna je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het
verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat La Luna verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op
grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt La Luna ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van La Luna worden
meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer,
tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die
via de website van La Luna worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop
opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze
kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld
wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Lees hier het cookiebeleid van La Luna.

Kan dit Privacy Verklaring worden gewijzigd?

Dit Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Verklaring en de wijze waarop La Luna je gegevens
gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@salonlaluna.nl. Ook als je een klacht hebt over de
manier waarop La Luna jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@salonlaluna.nl.
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het
gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.