In principe hoeft de huid na het aanbrengen van permanente make-up geen speciale behandelingen te ondergaan. Teneinde ervoor te zorgen dat uw permanente make-up optimaal zal zijn hebben wij een overzicht voor u samengesteld met de richtlijnen voor de nazorg. Wij nemen voorafgaand aan de behandeling alle richtlijnen voor de nazorg met u door en geven u uitleg hierover. U krijgt deze richtlijnen ook op papier mee naar huis.